PROMET MINERALNIM ĐUBRIVIMA PO SEZONAMA U HILJADAMA TONA: