Kompanija PROMIST d.o.o. poseduje sopstvene kapacitete za pretovar i skladištenje robe na sledećim lokacijama:

  • Centralni magacin u Novom Sadu, Privrednikova br. 6, sa 48.500 m2 zatvorenog skladisnog prostora i 20.000m2 otvorenog skladisnog prostora, sa dnevnim normom utovara od 3.000 t, kapacitet skladistenja je do 100.000 tona. Ovo je centralni logisticki punkt kompanije, gde su moguce I najzahtevnije manipulacije robom.
  • Pristanište u Sremskim Karlovcima, Stražilovo bb, sa 5.000 m2 zatvorenog skladišnog prostora i 12.000 m2 otvorenog skladišnog prostora koje omogućava pretovar robe u dnevnim normama od 350 t do 700 t u zavisnosti od načina pakovanja. Kapacitet skladištenja je od 15.000 do 20.000 tona.
  • Magacinski prostor u Vrbasu, Kulski put br.2, sa 7.000 m2 zatvorenog magacinskog prostora i 10.000 m2 otvorenog skladisnog prostora, blizu ranzirne stanice Vrbas, ovaj logisticki centar ima mogućnost skladištenja robe do 70.000 tona.
  • Magacinski prostor u Požarevcu, Moravska bb, sa 1.400 m2 zatvorenog skladisnog prostora I 7.000 m2 otvorenog skladisnog prostora u okviru doradnog centra za semena farme “Hrastovaca”.


Kompanija PROMIST d.o.o. u okviru svoje logisticke mreze ima iznajmljenih skladisnih kapaciteta na sledecoj lokaciji:

  • Magacinski prostor za manipulaciju rasutog tereta Subotica, Bikovo 33, u okviru Azotare Subotica, skladisni kapacitet od 3.200 m2 za rasut teret.